عروسک


این دسته شامل ، عروسکهای کارتونی ، حیوانات ، گوناگون ، آویز و جاکلیدی ، سرمدادی و انگشتی میباشد .